Pentru autori

Publicare carte » Pentru autori

 

A. MODALITĂŢI DE COLABORARE

a) aveţi un manuscris pe care doriţi să-l publicaţi la noi, păstrându-vă drepturile de autor asupra lui.

- costurile publicării vor fi suportate de dvs.

- tirajul (mai puţin cele opt exemplare pentru depozitul legal de carte, plus un exemplar pentru fondul Editurii) vă revine integral

- distribuţia lucrării vă revine dumneavoastră

- lucrarea poate fi oferită spre vânzare prin site-ul nostru, la un preţ stabilit de comun acord, în schimbul unui procent negociabil

- de la caz la caz, putem discuta şi alte modalităţi de promovare a lucrării (recenzii, lansări de carte etc.)

b) aveţi un manuscris a cărui editare şi distribuţie doriţi să o preluăm noi, în urma achiziţiei drepturilor de autor

Vă invităm să ne contactaţi şi să ne trimiteţi materialul. Decizia se va lua de la caz la caz, în funcţie de compatibilitatea lucrării cu profilul editurii, de calitatea materialului şi de estimările de vandabilitate.

 

B. SERVICII

a) Servicii gratuite:

- consultanţă editorială - după analiza materialului, vă vom putea recomanda eventuale modificări de conţinut şi de formă care ar creşte calitatea manuscrisului dumneavoastră. Vă vom îndruma în alegerea formatului, a tipului de hârtie etc. Dacă aveţi nevoie, vă vom consilia cu privire la aspectele tehnice ale realizării copertei.

- obţinerea ISBN şi a descrierii CIP de la Biblioteca Naţională (servicii obligatorii şi gratuite pentru edituri, inaccesibile persoanelor fizice). Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul Bibliotecii Naţionale, www.bibnat.ro.

- depozitul legal de carte - asigurăm reţinerea şi trimiterea exemplarelor cerute de Biblioteca Naţională, respectiv Biblioteca Judeţeană

b) Servicii incluse în preţ:

- corectură - de formă, stilistică, gramaticală

- tehnoredactare - machetare interior

- realizarea copertei - concepţie, design, machetare

Acceptăm şi materiale a căror corectură, layout etc. au fost realizate de client prin mijloace proprii, dar numai dacă sunt îndeplinite condiţiile de calitate profesională - caz în care costul acestor servicii se scade din preţul final. În caz contrar, aveţi opţiunea de a face modificările necesare pe cont propriu, de a ne autoriza pe noi să le facem, cu costurile aferente pentru dumneavoastră, sau de a vă retrage manuscrisul. Ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea spre publicare a unei lucrări care nu îndeplineşte criteriile de calitate minimal asumate.

c) Servicii contra cost:

- transpunere în format digital

- dacă materialul dumneavoastră vine sub forma unei copii manuscrise lizibile sau a unei dactilograme de bună calitate, putem transpune textul în format digital, la un preţ accesibil

- eventualele figuri, tabele, diagrame etc., realizate manual, pot fi de asemenea transpuse în format electronic

- traducere: putem asigura traducerea în/din limbile engleză, franceză, germană, maghiară sau rusă a unor părţi limitate ale manuscrisului, spre exemplu rezumatul lucrării, prefaţa sau cuvântul înainte, cuprinsul etc.

 Aceste servicii se vor tarifa separat.

 

ACCEPTĂM SPRE PUBLICARE ŞI LUCRĂRI SCRISE ÎN LIMBILE ENGLEZĂ ŞI GERMANĂ.