Rada Livia Fleşer - DRAŞOV. MONOGRAFIA SATULUI

Librărie » Istorie

STOC EPUIZAT
STOC EPUIZAT

Volumul este o monografie extrem de amănunţită, de bine documentată şi de valoroasă a satului Draşov, com. Şpring, jud. Alba, localitate atestată documentar încă de la sfârşitul sec. al XIII-lea. Autoarea, fiică a satului, de profesie istoric şi cadru didactic, încearcă să reconstituie înfățișarea Drașovului de altădată, modul de viață, faptele, posibilitățile și aspirațiile localnicilor. În cursul acestui demers specific ni se relevă, nouă, cititorilor, un tablou mult mai amplu, căci viaţa acestui sat din podişul Secaşelor este conectată la realităţile istorice ale Transilvaniei şi apoi ale României Mari, iar cele trăite de localnicii de aici nu diferă esenţial de cele trăite de o întreagă provincie în cursul lungii ei existenţe, din preistorie şi până în contemporaneitate.

La întocmirea cărții s-a apelat la sursele documentare existente în fondul Bibliotecii Aca­demiei Române, al Arhivelor Naționale, filiala Alba Iulia, lucrări istorice de referință, do­cumente publicate de Mitropolia Blajului, la modestele informații aflate în arhiva bisericii sau a școlii din localitate, precum şi la cunoştinţe, amintiri şi fotografii puse la dispoziţie cu generozitate de cei mai vârstnici local­nici ai satului şi de familiile acestora.

Cele aproape 200 fotografii, de epocă sau mai recente, ilustrează şi îmbogăţesc suplimentar o lucrare atent structurată şi îngrijit realizată.

 

CUPRINS

ARGUMENT 5

Capitolul I. CADRUL GEOGRAFIC 6

Așezarea 6

Relieful și structura geologică a solului 10

Clima 17

Vegetația 19

Fauna 20

Apele 21

Văile 22

Fântânile 24

Alte surse de apă 26

Șipotul 27

Capitolul II. TIPOLOGIA AȘEZĂRII. GOSPODĂRIILE SĂTENILOR ȘI ULIȚELE SATULUI 30

Capitolul III. ASPECTE LOCALE ÎN CONTEXTUL ISTORIEI NAȚIONALE 45

Descoperiri arheologice pe teritoriul satului 45

Începutul stăpânirii maghiare și colonizarea sașilor 46

Atestarea documentară a localității 47

Apartenența Drașovului la diverse unități administrative 48

Drașovul, moșie nobiliară 49

Organizarea moșiei de către foștii stăpâni 52

Starea socială a locuitorilor, ca supuși ai foștilor grofi 62

Obligațiile supușilor în muncă și în natură 65

Condiția economică a țăranilor dependenți 66

Mijloacele de constrângere la supunere față de stăpânul moșiei 70

Ecoul răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan (1784) în rândul drașovenilor 71

Prezența unui grup de locuitori din Drașov pe Câmpia Libertății de la Blaj, la 3/15 mai 1848 72

Participarea localnicilor la Primul Război Mondial 75

Adeziunea drașovenilor la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 78

Reforma agrară din anul 1921 la Drașov și urmările ei 80

Drașovul în timpul celui de-al Doilea Război Mondial 83

Capitolul IV. O NOUĂ ORÂNDUIRE SOCIALĂ. SOCIALISMUL 92

Consecințele noului regim politic la Drașov. Persecutarea familiilor mai înstărite 92

Înființarea Cooperativei Agricole de Producție (C.A.P.) 96

Capitolul V. BISERICILE SATULUI ȘI APARTENENȚA CONFESIONALĂ A LOCUITORILOR 101

Biserica săsească 101

Biserica ungurească 104

Vechea și actuala biserică românească. Starea confesională a drașovenilor 106

Alte culte 118

Preoții care au slujit în biserica satului, din prima jumătate a secolului al XVIII-lea și până în prezent 119

Capitolul VI. ÎNVĂȚĂMÂNTUL 123

Capitolul VII. EVOLUȚIA DEMOGRAFICĂ 149

Emigrarea unor localnici în America 153

Capitolul VIII. VIAȚA DE FAMILIE 158

Obiceiurile familiei 158

Onomastica 160

Alimentația 161

Capitolul IX. MOMENTELE CELE MAI SEMNIFICATIVE DIN VIAȚA FAMILIEI 166

Nașterea și botezul 166

Cătănia 168

Căsătoria și nunta 172

Înmormântarea 179

Capitolul X. CUTUME ȘI SUPERSTIȚII 183

Legile nescrise ale comunității 183

Forme ale credinței primitive. Superstițiile 185

Capitolul XI. OCUPAȚIILE SĂTENILOR 187

Agricultura 187

Creșterea animalelor 193

Preocupări meșteșugărești și comerciale 195

Comerțul 200

Unități de măsură 202

Meșteri și negustori ambulanți 203

Organizarea activităților gospodărești în funcție de curgerea timpului 204

Capitolul XII. PORTUL POPULAR 206

Portul bărbătesc 206

Portul femeilor 210

Tineri intelectuali în port popular 215

Capitolul XIII. TÂRGUL DRAȘOVULUI 217

Capitolul XIV. TRADIȚIILE DRAȘOVENILOR ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR RELIGIOASE 223

„Butea ficiorilor junișeni” 223

Sărbătoarea Crăciunului 231

Anul Nou 233

Boboteaza 233

Ciuricatul 234

Prinderea Postului de Paște 234

Înălțarea Domnului 234

Paștele 235

Sf. Gheorghe 236

Sânzienele (Sf. Ioan Botezătorul) 236

Capitolul XV. ACTIVITATEA CULTURALĂ 237

Capitolul XVI. JOCURILE COPIILOR ȘI CELE ALE TINERILOR 245

Capitolul XVII. INSTITUȚIILE LOCALE. ORGANIZAȚII CREATE DUPĂ ANUL 1948 247

Primăria 247

Jandarmeria / Miliția 250

Dispensarul uman 251

Biblioteca sătească 255

Agenția P.T.T.R. 256

Cooperativa de consum 256

Organizații politice și de tineret înființate la Drașov după anul 1948 257

Capitolul XVIII. PERSOANE CARE AU AVUT ATRIBUȚII INSTITUȚIONALE ÎN CADRUL COMUNITĂȚII 259

Primar Ioan Sabău 259

Notar Ilie Suciu 260

Prof. Cornel Popa 261

Înv. Versavia Suciu 262

Înv. Ioan Stoicanu 264

Înv. Eugenia (Jenica) Stoicanu 264

Prof. dr. Maria Crețu (n. Moldovan) 265

Înv. Miron Rancea 266

Ed. Maria Rancea 266

Ilie Oprean 266

Capitolul XIX. PERSOANE CARE S-AU AFIRMAT ÎN DIVERSE DOMENII DE ACTIVITATE 267

Prof. univ. dr. Dumitru D. Drașoveanu 267

Prof. univ. dr. ing. Iacob N. Borza 268

Prof. Ilie N. Hurbean 269

Prof. univ. dr. Constantin Drașoveanu 270

Dr. Nicolae Suciu 271

Ing. Macarie Popa 271

Ing. Ioan Pop 272

Ing. Ioan I. Cotârlea 273

Ing. Ioan I. Cotârlea 274

Ing. Nicolae Drașovean 274

Ing. Ioan Sinea 274

Ing. Silvia Popa (c. Șovâi) 275

Ing. Ioan N. Paștiu 275

Ing. Ioan Sabău 276

Capitolul XX. AU FOST CÂNDVA ELEVI AI ȘCOLII DIN DRAȘOV ȘI AU DEVENIT BUNI PROFESIONIȘTI 277

Ingineri 277

Subingineri 278

Profesori 278

Învățători și educatori 278

Medici 279

Preoți 279

Economiști 279

Juriști 280

Militari de carieră 280

Ofițeri 280

Subofițeri 280

Asistenți medicali 281

Contabili 281

Absolvenți de școli tehnice 281

Maiștri / Absolvenți de școli profesionale 282

Absolvenți de liceu 282

Capitolul XXI. CUVINTE SPECIFICE GRAIULUI LOCAL 284

Capitolul XXII. PROVERBE, ZICĂTORI ȘI EXPRESII SPECIFICE OAMENILOR DIN SAT 294

Capitolul XXIII. UNELE PARTICULARITĂŢI DE PRONUNŢIE ALE GRAIULUI LOCAL 296

Capitolul XXIV. EXCESE DE LIMBAJ 298

Bibliografie selectivă 299

Documente inedite utilizate pe parcursul lucrării (precărtări de trimiteri) 302